Java FX fxml on Action

2018-11-07 program 发表在 编程语言 616


Replace:

import java.awt.event.ActionEvent;

with:

import javafx.event.ActionEvent;


评论
登录以后才可以发布评论哦, 点击登录 发布评论
评论列表 0人参与,0条评论
暂时还没有人评论,快来一条神回复吧!